Projekti

IPCC päättelee ilmaston lämpenemistä koskevassa erityisraportissaan, että globaalin lämpötilan nousun rajoittaminen vaatii kysyntäpuolen toimia ja elämäntapamuutoksia. Aiempia yrityksiä toteuttaa kysyntäpuolen muutoksia ovat haitanneet useat tekijät:

  • On erittäin vähän kvantitatiivista tietoa siitä, kuinka paljon ehdotettu elämäntapamuutos vaikuttaisi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Näin ollen päättäjiltä ja kansalaisilta puuttuu ohjausta tehdä tietoisia valintoja.
  • On edelleen vain vähän näyttöä siitä, miten jyrkät muutokset hyväksytään. Tämä puolestaan on johtanut kansainvälisesti koordinoimattomaan politiikkaan ja politiikkaan, jolla ei todennäköisesti ole riittävää vaikutusta.
  • Politiikan keinot ovat yleensä edistäneet muutoksia yksilön käyttäytymisessä puuttumatta rakenteellisiin rajoituksiin tai kestämättömien elämäntapojen rakenteellisiin tekijöihin. Tämä on johtanut politiikkaan, joka on edelleen tehotonta ja jopa turhauttaa kansalaisia, jotka haluavat tehdä ympäristömyönteisiä elämäntapavalintoja.

Pyrimme käsittelemään kaikkia kolmea yllä olevaa kysymystä yhdistämällä yksittäisten elämäntapanäkökohtien analyysin kotitalouksien tasolla, politiikkoihin ja sosioekonomisiin rakenteisiin kaikilla tasoilla kansainvälisestä paikalliseen. Analyysi rakennetaan nousevan 1,5 asteen elämäntapojen lähestymistavan mukaan, jonka määrittelyssä konsortion jäsenet ovat auttaneet. Elämäntyylilähtöisen lähestymistavan etuna on yhdistää yksilöiden toteuttamat konkreettiset elämäntapamuutokset politiikan, talouden ja yhteiskunnan instituutioiden rakenteellisiin muutoksiin. Tämä osallistava lähestymistapa on omaperäinen tutkimusstrategian kannalta. Käytännössä se on erittäin lupaava, koska se tarjoaa konkreettisia ohjeita ja se voidaan skaalata poliittisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin valmiuksiin alueellisella ja (yli)kansallisella tasolla. Toteutamme tavoitteitamme käyttämällä määrällisiä ja laadullisia menetelmiä, maakohtaisia ​​arviointeja ja sektorikohtaisia ​​tapaustutkimuksia sekä innovatiivisia osallistumismuotoja ja monipuolisia viestintämenetelmiä.


Tavoitteemme

  • Määrittää muuttuvien elämäntapojen ilmasto- ja terveysvaikutukset
  • Analysoida laadullisesti vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia muutosstrategioita kotitalouksille
  • Analysoida kestävien elämäntapamuutosten rakenteellisia rajoitteita ja esteitä
  • Arvioida mahdollisia elämäntapamuutosten riskejä kotitalouksien tasolla
  • Arvioida elämäntapamuutosten vaikutusta talous- ja hyvinvointijärjestelmiin
  • Kommunikoida ja osallistaa toimijoita omaksumaan transformatiivisia lähestymistapoja 1,5 asteen elämäntapoihin

Työohjelma 

EU:n 1,5 asteen elämäntavat -projekti sisältää kuusi työpakettia sekä koordinaatio- ja johtamisen työpaketit.

Image
1_5_LS-Figure-WP-Flyer_1_5_LS_Figure_WP-Flyer-FIN

Projektin aikataulu

Projekti on alkanut toukokuussa 2021 ja tulee kestämään neljä vuotta.

Projektin partnereita ovat Münsterin yliopisto (koordinaattoritaho), Hot or Cool -instituutti, adelphi, Leidenin yliopisto, Lundin yliopisto, Greendependent -instituutti, D-mat, A Coruñan yliopisto, Zaļā brīvība ja European Research Services.