Poliittisten toimintasuositusten tiedotteet

Politiikan toimintalinjoja koskevia tiedotteita (policy briefs) julkaistaan ja levitetään kansallisella ja Euroopan tasolla koko hankkeen ajan tutkimuksen edetessä. Ajantasaisesti ne päivittyvät hankkeen pääsivustolle tänne englanniksi.