Sanoista tekoihin

EU 1.5° LIFESTYLES -konsortio on hyvin tietoinen siitä, että kaikki hankkeeseen kuuluva toiminta aiheuttaa ympäristökuormitusta planeetallemme (CO-päästöt, jätteet, energian käyttö jne. projektikokouksistamme, työpajoistamme, konferensseistamme, työpajoistamme sekä tavallisesta työstämme toimistoissa).

Yritämmekin vähentää aiheuttamaamme ympäristökuormitusta ja mahdollisuuksien mukaan kompensoida sitä seuraavilla tavoilla:

EU 1.5° LIFESTYLES -kumppani GreenDependent jakoi konsortiolle heidän "vihreiden tapahtumien tarkistuslistansa", jonka pyrimme pitämään mielessä järjestäessämme projektikokouksia sekä kaikkia hankkeeseen liittyviä tapahtumia, mukaan lukien projektin loppukonferenssin. Tarkistuslista on luettavissa täällä. Lista ottaa huomioon seuraavat tekijät:

  • tapahtumapaikan valinta
  • osallistujien kuljetus/matkat
  • tapahtumapaikan järjestelyt
  • catering, ruoka ja juomat
  • tapahtuman materiaalien valmistelu
  • tapahtuman toteuttaminen

 

Tapahtumiin liittyvän jalanjälkemme pienentämisen lisäksi pyrimme myös minimoimaan matkustusjalanjälkemme sekä maiden sisällä että niiden välillä. Tämä tarkoittaa, että käytämme joukkoliikennettä ja vältämme lentämistä mahdollisimman paljon.

Lisäksi noudatamme alla olevassa taulukossa esitettyjä periaatteita tulostettaessa projektiin liittyviä materiaaleja, mukaan lukien kasvokkain tapahtuviin tapahtumiin tarvittavat materiaalit sekä muut viestintämateriaalit.

Sisäiset asiakirjat ja tulostaminen Kyllä/Ei
Suunnittelussa, editoinnissa ja muotoilussa pyritään minimoimaan musteen ja paperin käyttö.  
Julkaisut suunnitellaan kaksipuolisiksi.  
Julkaisut suunnitellaan pienemmällä kirjasinkoolla.  
Julkaisut suunnitellaan mustetta säästävillä kirjasintyypeillä.  
Värillisiä tulosteita suositaan vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.  
Materiaalit tulostetaan ympäristömerkitylle paperille.  
Painettua materiaalia jaetaan rajoitettu määrä.  

 

Huomioita painopalvelua valitessa Kyllä/Ei

Suosi painopalvelua, jolla on ympäristösertifikaatit kuten EMAS tai ISO 14001 sekä mieluiten
myös ISO 50001.

 

FSC tai muuta vastaavaa ympäristömerkittyä paperia (esim. EU Ecolabel, Nordic Swan,
Blue Angel jne.) käytetään painamiseen varmistaen, että raaka-aine suosii kestävää
metsätaloutta tai on kierrätysmateriaalia.

 
Tulostamiseen käytetään ympäristöystävällistä mustetta.  
Painetun materiaalin kuljetustarve minimoidaan.