1,5 asteen tavoite

Mikä on 1,5 asteen tavoite?

Pitkäaikainen tieteellinen tutkimus kasvihuonekaasupäästöjen ennusteista, ilmastomallinnus ja arvioinnit ilmastonmuutoksen vaikutuksista maapalloon ja ihmiskuntaan osoittavat, että lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna on paras mahdollisuutemme lieventää ilmastokriisin pahimpia vaikutuksia. 1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen vähentäisi merkittävästi ilmastonmuutoksen riskejä ja vaikutuksia, kuten ekosysteemien romahtamisen, äärimmäiset lämpötilat, rankkasateet, kuivuuden aiheuttamat maataloudelliset ja ekologiset vahingot sekä merenpinnan nousun. 

"Ilmaston lämpenemisen rajoittamisen selvästi alle 2, mieluiten 1,5 celsiusasteeseen" -tavoitteen hyväksyi 196 hallitusta vuonna 2015 osana oikeudellisesti sitovaa Pariisin ilmastosopimusta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin nopeaa ja rajua kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja nollapäästöjen saavuttamista maailmanlaajuisesti 2000-luvun puoliväliin mennessä.

Kulutusperusteisen päästölaskennan mukaan korkean tulotason maiden päästöjä on vähennettävä yli 90 % vuoteen 2050 mennessä. Tehokkaan toiminnan aikaväli on pieni ja sulkeutuu nopeasti – jos globaalit päästöt jatkuvat nykyisellä tasolla seuraavan vuosikymmenen ajan, mahdollisuus saavuttaa 1,5 asteen tavoite menetetään.