LEHDISTÖTIEDOTE: EU-HANKEESSA OSOITTETAAN, ETTÄ SOSIAALIPOLITIIKAN TOIMET OVAT RATKAISEVAN TÄRKEITÄ ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMISELLE

Image
Students gathered around a person reading a book in a library setting.
2024-01-16

Aivan liian usein ilmastopolitiikkaa pidättäydytään tarkastelemasta osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia, ja poliittiset päättäjät sivuuttavat huomion siitä, että yhteiskuntapolitiikalla on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä.

EU 1.5° Lifestyles -hankkeessa tunnistettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijalähtöisen Delphi-prosessin avulla kuusi sosiaalipoliittista toimenpidettä, joilla voidaan tukea kestävyyssiirtymää ja vähentää hiilipäästöjä.

Tutustu uusimpaan lehdistötiedotteeseemme englanniksi täällä.